8 دلیل که پیستون اتلاف وقت است

وظیفه یا این که فعالیت کلیدی پیستون انتقال انرژی دارای اخذ ضربه ای می باشد که از گاز باطن سیلندر ساخت می شود و انرژی را از شاتون به میل لنگ منتقل می کند. اولی فولدر در همین آرایه پوشه اصلی در حیث گرفته می شود. در پیکربندی “I” شکل، هر پانل دامن 32 اهمیت یک بخش اهمیت بدنه 32 a، یک جفت فلنج پایینی مخالف 32 b میباشد که از نصیب بدنه اهمیت 32 a به سمت بیرون امتداد می یابد، و (اختیاری) یک جفت فلنج بالایی مقابل 32 c که به سمت بیرون امتداد می یابد. از قسمت بدنه حساس 32 a. برای پیستون های موتور دیزل و موتورهای بنزینی DI حیاتی پیستون پیاله ای شکل، حداکثر دما در حاشیه پیاله شکل می دهد و از آنجا به سمت مرکز ظرف و به سمت زمین بالا افت می کند. نخلستان حلقوی که نخلستان دیگری را بر روی آن انقطاع می کند، نازکتر است. رینگ ای که در ترک بریده شده میباشد از فولاد طرح مخصوص داخل مجموعه رینگ باطن ترک قرار می راهنما گیرد. در همین ما آن را به عنوان یک کمربند حلقه فولادی انجام می دهیم. آن ها سنگ ریزه مطلوب را برای جور رینگ ای که به کار گیری می نمایید توصیه می کنند. بر شالوده رخ و کاربرد: نوع دمپایی، فولادی درج شده، تسمه استیل، زمین بادامک، نوع آلفینز و پیستون گونه حرارتی. دارای دقت به طراحی سر پیستون یا این که تاج: تخت، مدل گنبدی، مدل مقعر و جور سر نامنظم پیستونی. مدل تخت: در این حالت سر پیستون صاف است. مدل مقعر: داخل آن حفره دارد. 1. ابتدا در کورس مکش، از TDC به BDC حرکت می کند، آنگاه خلاء در سیلندر ساخت می شود که بار نو را به داخل سیلندر می آورد. 2. بار جدید توسط خود پیستون در ارتفاع حرکت کمپرسور فشرده می شود که سبب ساز ارتقاء فشار-دمای شارژ جدید می شود. همانطور که توسط ASHRAE مشاجره شده است، کارگزاری استاتور موتور (تثبیت شده در نصیب بالایی محفظه)، و همینطور روتورها، می تواند سبب ساز تولید ارتعاش پیچشی قابل توجهی شود که، مگر این که به درستی به دستکم رسد یا اهمیت قطعات ارتجاعی مطلوب جبران شود، می تواند صدا و صدا را منتقل کند و لرزش فراتر از محفظه کمپرسور زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم دیدن صفحه اصلی وب سایت خود باشید.