کودک و نوزاد 6 فاکتور مهم که در حین خرید لباس نوزاد باید رعایت کنید

از وارد آوردن ضربه های محکم و ناگهانی خودداری کنید و یقه ی لباس را باز نمایید تا بتوانید سر نوپا را به راحتی از آن عبور دهید. شلوارهایی بخرید که بتوانید روی لباس یک سره کودک بپوشید. ژاکتهایی را گزینش نمایید که زیپ دار باشد و بتوانید آن را روی لباس های لباس نوزاد نیلی دیگر نوپا بپوشانید. چنانچه در هنگام لباس خریدن به جهت نوزاد خود یک سایز بزرگتر تنظیم کنید نوزاد عزیز شما می تواند مدت بیشتری از آن لباس استفاده کند. سپس از تراز نوزادی، طفل شما زمان کمتری را در خواب و روزگار بیشتری را به جهت بازی صرف می کند. در صورتی که کودک شما از شیر خودتان یا شیر خشک تغذیه می شود، احتمالاً گهگاه زمان ها آن را به بیرون تف می کند. حتی در صورتی که نوپا شما در تابستان متولد شده است، حدود دو عدد آستین بلند برای روزهای سرد کنار بگذارید. از لباس هایی که گردن بچه را بیش از حد محکم نگه می دارااست و لباس هایی که کروات یا بندهای بیشتر دارند، پرهیز کنید. خب از چه جایی بفهمیم که نوزادمان صورتی بیشتر دوست داراست و یا این که کالباسی؟ پارچه پنبه ای ماهوت: پارچه ماهوت پنبه ای و سبک هست که سطحی درخشنده دارد. لباس نوزاد، همین ریز دلربا که از خریدهای شیرین و لذت بخش سیسمونی است؛ از دغدغهها و دل مشغولیهای مادران و پدرها حین خرید کردن می باشد که البته فراوان هم لحظه شماری می کنند تا به این بخش برسند. تنظیم لباس نوزادی قبل میلاد نوزاد در عین حالی که دوچندان شیرین و لذت بخش است، اندکی سخت می باشد و مطلقا می بایست حساس دور اندیشی و تدبیر انجام شود. لباس راحتی به جهت تعویض پوشک، از تحت باز است و بنابراین بسیار کاربردی است. یاداوری میکنیم که اعداد و ارقام سفارش شده برای لباسهای دم دستی و به تعبیری خانگی نوزاد است. همین پارچهٔ سبک به جهت تنظیم گونه های لباس نوپا مناسب است؛ زیرا حجمهای اضافه و اجباری به یار ندارد. زیرا موسلین ظواهر چشمنوازی ندارد، به طور معمول در تهیه و تنظیم پوششهای پارچهای پوشک، پارچه قنداق و پیشبند به کار میرود.