پل کنفدراسیون برای تعمیر و نگهداری، شنبه شب بسته می شود

PEI

هر کسی که شنبه شب از طریق پل کنفدراسیون به یا از PEI سفر می کند باید قبل از ساعت 10 شب این کار را انجام دهد.

فقط خودروهای اورژانس از ساعت 10 شب تا 6 صبح مجاز به تردد خواهند بود

نمای هوایی از پل کنفدراسیون
قرار است تعمیر و نگهداری پل کنفدراسیون تا 16 ژوئن ادامه یابد. (شین هنسی/سی بی سی)

پل کنفدراسیون از ساعت 10 شب در روز شنبه تا ساعت 6 صبح یکشنبه به روی همه ترافیک بسته خواهد بود.

فقط وسایل نقلیه اضطراری مجاز به عبور خواهند بود.

این دومین و آخرین بسته شدن کامل برنامه ریزی شده روی پل است زیرا در حال تعمیر و نگهداری است.

بخشی از پل از 24 آوریل به یک خط محدود شده است که توسط یک چراغ راهنمایی و رانندگی توقف و حرکت مدیریت می شود. این اقدامات قرار است تا 16 ژوئن ادامه داشته باشد.

بارهای بزرگ فقط در روزهای دوشنبه و پنجشنبه در ظهر مجاز به عبور از روی پل خواهند بود.

اصلاحات و توضیحات|یک نکته خبری ارسال کنید|