مایکل صابیا ، مدیر کهنه کار ، معاون بعدی وزیر دارایی منصوب شد

نخست وزیر اعلام کرد که مدیر اجرایی کهنه کار مایکل صبیا معاون بعدی وزیر دارایی خواهد بود.

او کار را از تاریخ 14 دسامبر به عهده خواهد گرفت.

سابیا جانشین پل روچون می شود که به مقام ارشد دفتر شورای خصوصی تبدیل می شود.

صابیا در حال حاضر مدیر مدرسه امور جهانی و سیاست عمومی مونک و رئیس هیئت مدیره در بانک زیرساخت کانادا است.

او قبلاً در وزارت دارایی و دفتر شورای حریم خصوصی قبل از پیوستن به بخش خصوصی کار می کرد و تجربیات شرکتی زیادی را برای این کار به ارمغان آورد.

او مدیر اجرایی سابق Caisse de depot et placement du Quebec و مدیرعامل سابق BCE Inc است.