CBT Center:مرکز مشاوره و روانشناسی شناخت و رفتار

برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها: جهت افزایش سطح بهداشت جاری دانشجویان و پیشگیری از آسیب های احتمالی، در ناحیه های مورد نیاز دانشجویان. کارگاه آموزشی «آموزش همیاران و اعتمادسازی» ویژه همیاران سالم اعصاب دانشگاههای سطح استان خراسان جنوبی اساسی درس دادن پزشک حمید مسعودی، استادیار تیم جامعهشناسی دانشکده بیرجند، به تلاش مرکز مشاوره و توانمندسازی و منطبق دارای طرح در دست گرفتن و کمتر آسیبهای اجتماعی، پنجشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت در سامانه اسکای روم برگزار گردید. 1)ارتقاء سطح علم و بینش اعصاب شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان. به عنوان مثال کسانی که در رابطه ها در بین فردی خویش دارای دیگران سرگرم مشکلات مشابهی میشوند، کارهای مختلفی را تجربه کردهاند و هر توشه مشکلات گذشته به جهت آن ها تکرار شده است. پیام مشاور: شامل پیامکهای روانشناختی که هر هفته به کل مرکز مشاوره قوه قضاییه دانشجویان ارسال میشود.. دسته دوم عوامل فردی میباشدسوابق شخصی هر یک از شرکا و تندرست کلی روان. در همین راستا، کار های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد تدریس و پژوهش، واحد ارتباط دارای خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و جراحت های اجتماعی، بهداشت روان دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. گروه همین عمل ها در طول سالتحصیلی و در دو بخش کار های دائمی و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت تقویم اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده می باشد و دارای برنامه ریزی ظریف قابل اجرا می باشد. مرکز مشاوره آیین در سال ۱۳۹۲ از سوی سازمان بهزیستی استان اصفهان و اهمیت مدیر سرکار خانم دکتر مژگان عارفی کاربر هیئت علمي دانش گاه آزاد اسلامي واحد اصفهان شروع به عمل کرده و حیاتی بهره گیری از کادری مجرب و دانشگاهی و متخصص در بخش های مختلف تبدیل به یکی از جامع ترین تیم های خدمات مشاوره در شهر اصفهان شده است. منتخب از همین مشکلات شخصی و برون دانشگاهی هست که عمدتا حساس دانشجو به دانشگاه آورده میشوند. در راه و روش طرحواره درمانی به مراجعان یاری می شود تا نسبت به الگوهای مزمن و تکراری مشکلات خود باخبر شوند، ریشه های شکل گیری آن ها را بشناسند و در راستای شکستشان گام بردارند. تشکیل مرکز پژوهش روانشناسی: به کار گیری و بهره گیری از همکاری گروههای دانشجویی و انجمنهای علمی جهت ارتقا تراز علمی روانشناختی دانشجویان و ارتقاء مهارتهای مفید و اثر گذار و حرکت در مسیر خود شکوفایی. میتوانید نظرات و پیشنهادات خود در رابطه حیاتی موضوعات آیتم نیازتان را از نحوه صندوق انتقادات و پیشنهادات واقع در محل مرکز مشاوره اعلام کنید. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان اکثر در آیتم مرکز مشاوره ناحیه 4 لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

پیشنهاد مقاله خواندنی  گواهینامه UL E152635 که YC-18 C19 را پوشش می دهد