کلینیک آزمایش موقت COVID-19 در استراتفورد راه اندازی شد

یک کلینیک آزمایش موقت آزمایشی COVID-19 شنبه از ساعت 5-8 بعد از ظهر در سالن استراتفورد دایر خواهد بود

این کلینیک واقع در 234 شکسپیر درایو برای پشتیبانی از تقاضای زیاد برای آزمایش در کلینیک آزمایش چارلوت تاون در خیابان پارک راه اندازی شده است.

ساکنان جزیره همچنین می توانند به کلینیک آزمایش COVID-19 در Slemon Park در Summerside مراجعه کنند که تا ساعت 8 باز است

PEI دو مورد جدید غیر مرتبط با COVID-19 را روز شنبه اعلام کرد.

این استان گفت: هر کسی که توسط پرستار بهداشت عمومی با وی تماس گرفته شده است تا در مورد موارد مثبت آزمایش شود ، باید در اسرع وقت آزمایش شود و تا رسیدن به نتیجه ، یا طبق دستور پرستاری بهداشت عمومی ، ایزوله شود.

اطلاعات بیشتر از CBC PEI

پیشنهاد مقاله خواندنی  علائم ژنیکوماستی چیست؟