قیمت میلگرد در کارخانه و بازار

رخ پذیری میلگرد حداقل در حد مورد انتظار به جهت میلگرد A3 باشد، به طوری که مقدار ازدیاد ارتفاع نسبی آن در طولی معادل 5 برابر قطر، دستکم 16% باشد. در آزمون کشش و ازدیاد ارتفاع نسبی، میزان انعطاف پذیر بودن و یا شکننده بودن میلگرد مشخص و معلوم میشود. میزان مقاومت در برابر زنگ زدگی میلگردهای گالوانیزه کمتر از روکش آپوکسی می باشد. میلگرد سیاه لبریز استعمال ترین میلگرد می باشد .این میلگرد کلیدی میزان استحکام کششی لطف می باشد یکی از از عیب های آرماتور سیاه زنگ زدن است .میلگرد سیاه بعد از زنگ زدن موجب سوراخ خوردگی بتن اطرافش می شود و می شکند. یک عدد از این نمایندگان فروشگاه آرتان فولاد ایرانیان میباشد. میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان یکی از از مالامال فروش ترین های بازار میباشد برهان آن میزان مرغوب بودن محصولات آن است. همین مدل میلگرد اصلی تنش روان ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر و تحول رخ نسبی پلاستیکی (در روزگار گسیختگی) ۱۹ % بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نصفه قابل انعطاف شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.این میلگرد برای عملیات ساختمانی و خصوصا خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن در رخ زور میسر بوده که اما توصیه می شود در شکل امکان از جوشکاری آن پرهیز شود. همین میلگرد اصلی تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر و تحول شکل نسبی پلاستیکی (در روزگار گسیختگی) ۱۴ % بعنوان میلگرد خشک (ترد) مطلوب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر‌و تحول شکلهای بسیار اهمیت زوایای تند مناسب نبوده و همینطور به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد. ضروری به ذکر میباشد که میلگردهای آجدار در برابر زنگ زدگی مقاوم هستند؛ چراکه از فولاد حرارت چشم ساخته شده اند. میلگردهای A4 به طور معمول به جهت انبوه سازی و برج سازی مورداستفاده قرار می گیرند و انعطاف پذیری و خمش پایینی دارند. مطابق استاندارد شماره 3132 سازمان ملی استاندارد کشور‌ایران میلگرد A4 یا این که میلگردهای اصلی آج 520 و 500 از دسته آجدار مرکب می باشند. میلگرد کلاف: میلگردها به دو صورت شاخه ای و آجدار گونه بندی می شوند. از این گونه میلگردها میتوان به رخ شاخه و کلاف در وزن و طولهای متفاوت به کار گیری کرد. چنانچه شما هر نوع سوالی در رابطه اصلی کجا و نحوه به کار گیری از قیمت دستگاه جوش فورجینگ میلگرد دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.