دریچه گرد سقفی بلندگویی برجسته – آرته صنعت تولید کننده انواع دریچه تهویه هوا

میباشد و استعمال از آن در زیبایی محیط نیز موثر است. که تاثیر زیادی در زیبایی ظاهری و معماری فضا خواهد داشت. استفاده از همین روزنه تنظیم هوا بر روی درب ها، پارتیشن ها و یا این که دیوارهای حایل میان دو محیط، ارتباط در میان دو فضا را بدون ساخت دید مستقیم بین آن ها ممکن می سازد. روزنه سقفی سه طرفه برای تامین هوای تازه و یا این که بار حرارتی و برودتی مورد نیاز در هر فضا به کارگیری می دریچه سقفی هوا شود. روزنه سقفی چهار طرفه در چه مکان هایی گزینه استعمال قرار می گیرد ؟ روزنه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین روزنه های سقفی می باشد.این نوع روزنه سقفی بنا به ساختارِ متقارنِ خود باعثِ تعدیلِ پرتابِ هوا به همگی جهاتِ روزنه می شود. البته اگر در سیستم برگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار دریچه نیست. چنانچه روزنه هوای سقفیِ چندطرفه در سیستم رفتِ هوا بکار رفته باشد نیز بصورت بادمپر و نیز بصورت سوای دمپر قابل به کارگیری می باشد. جهتِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از دریچه تهیه و تنظیم هوا، از تیغه های موازی که بوسیله یک اهرم که بر بر روی نمای روزنه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر به کارگیری می شود. روزنه تهیه و تنظیم هوای آلومینیومی طرح جدید، توسط پیچ مستقیماً بر روی دیوار قابل کارگزاری می باشد. همین مدل روزنه تنظیم هوا همانگونه که از نامش پیداست در سقف کارگزاری شده و اهمیت نوع های متنوع، نقش هوارسانی به گوشه و کنار های مختلف را از سقف ایفا می کند. همینطور به خاطر اختلاط زود زمان هوای دمیده شده از روزنه گردابی با هوای گوشه و کنار تهویه شده (اختلاط در طول پرتاب کم) هوای خروجی از دیفیوزر حیاتی هوای اتاق به سرعت نیز دما می شود که باعث بیشتر شدن مقدار آسایش در محدوده گزینه به کارگیری قرار می گیرد. از همین روزنه بیشتر در مکانهایی به کار گیری می شود که حساس طول بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا اهمیت بیشترین فشار از دهانه دریچه می باشد. استدلال کلیدی اکثر بودن هزینه روزنه سقفی آلومینیومی به نوع مواد اولیه که در آن به فعالیت رفته است (که به میزان ارزش آلومینیوم در بازار هم بر می گردد) مربوط می شود.

پیشنهاد مقاله خواندنی  کنفرانس شارلوت تاون موضوع نابرابری در سیاست‌های تأثیرگذار بر جوانان سیاه‌پوست را مطرح می‌کند